Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: Djur & natur, RovdjurRensa urval
Din sökning gav 846 träffar
 • Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt på varg i Färila

  2014-07-14

  Länsstyrelsen har i dag måndagen den 14 juli, beslutat om skyddsjakt på en varg i Färila i Ljusdals kommun i Hälsingland. Detta efter den senaste tidens händelser, då en varg rört sig nära bebyggelse och tidigare angripit får. Länsstyrelsen avslog den 24 juni en ansökan om skyddsjakt på varg i samma...

 • Licensjakt på björn i Värmlands län

  2014-07-11

  Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt efter högst två björnar i Värmlands län under 2014 och jaktområdet gäller hela länet. Jakten får bedrivas från och med den 21 augusti till och med den 15 oktober eller till dess att Länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten.

 • Bekräftat vargangrepp på får, väster om Skillingaryd

  Varg
  2014-07-06

  På morgonen lördagen den 5 juli hittades 6 döda får och några skadade i en hage i Ålaryd, väster om Skillingaryd. Besiktningsmannen från Länsstyrelsen i Jönköpings län anser att angreppet orsakats av ...

 • Länsstyrelsen fattar beslut om licensjakt efter björn 2014

  Varg
  2014-07-03

  Länsstyrelsen Gävleborg har idag beslutat om licensjakt efter högst 36 björnar i Gävleborgs län 2014. Nytt för i år är att rapporteringstiden för fälld eller påskjuten björn kortats ner till en timme från och med det att 10 st björnar återstår av tilldelningen. Dagens beslut ersätter tidigare beslut...

 • Lodjur och varg i förslag till miniminivåer för rovdjur

  Lodjur i hägn. Foto Per Folkesson
  2014-07-03 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation har på begäran från Naturvårdsverket föreslagit miniminivåer för lodjur och varg i länet.

 • Ny inventeringsrapport för de stora rovdjuren i Värmland

  Lodjur i hägn. Foto Per Folkesson
  2014-06-30

  Nu är den årliga rovdjursinventeringen för Värmlands län genomförd och sammanställd. Rapporten gäller inventeringsperioden 2013/2014.

 • 67 björnar får fällas under årets licensjakt på björn i Norrbottens län

  Björnjakt
  2014-06-30 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har idag tagit beslut om årets licensjakt på björn i länet. Kvoten för björnjakten är i år 67 björnar. Det är en avsevärd sänkning från förra årets kvot på 90 björnar.

 • Åtel är nu tillåtet vid licensjakt på björn

  Brunbjörn.
  2014-06-27 Pressmeddelande:

  Under årets licensjakt på björn i Jämtlands län är det nu tillåtet att använda åtel om man uppfyller vissa villkor. Jägare måste ha länsstyrelsens medgivande efter att en ansökan gjorts om att få anlä...

 • Förslag till ny förvaltningsplan för stora rovdjur

  Brunbjörn.
  2014-06-26

  Länsstyrelsen i Dalarna har tagit fram ett förslag till en förvaltningsplan för länets stora rovdjur. Planen ska gälla för 2014-2018.

 • Björnjakt 2014

  Brunbjörn.
  2014-06-25 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har idag fattat beslut om årets licensjakt på björn där 62 björnar får skjutas.

 • Dags för björnräkning igen

  Björnhona
  2014-06-24 Pressmeddelande:

  I höst är det dags igen att räkna björnarna i Västerbotten. Länsstyrelsen och Jägareförbundet förbereder i dagarna insamlingsmaterialet för nästa björnspillningsinventering. Insamling ska ske mellan 2...

 • Ersättning för att bygga rovdjursstängsel

  Ett rovdjursstängsel.
  2014-06-24

  Du kan nu söka ersättning för permanenta rovdjursavvisande stängsel. Ersättningen går att söka under 2014 och gäller stängsling som avslutas under året.

 • Länsstyrelsen har fattat beslut om jakt efter 60 björnar

  Björn på språng.
  2014-06-24 Pressmeddelande:

  Årets licensjakt efter björn startar den 21 augusti. Tilldelningen i Jämtlands län är totalt 60 björnar fördelade på fyra olika områden. Nytt för i år är att det är möjligt att bedriva licensjakt med ...

 • Uppsala län har antagit en förvaltningsplan för stora rovdjur

  Tassavtryck av lodjur
  2014-06-17 Pressmeddelande:

  Vid Viltförvaltningsdelegationens sammanträde tisdagen den 17 juni antogs en ny förvaltningsplan för stora rovdjur. Planen innehåller övergripande riktlinjer för förvaltning av rovdjur. Syftet är att ...

 • Öppet öga för naturens bästa

  Öppet öga. Foto: Mats Forslund
  2014-06-16 Pressmeddelande:

  Att ta med vild natur hem till sin trädgård kan vara lockande, men många tänker inte på att de bryter mot lagen när de gräver upp gullvivan eller mosippan i skogen. Och den som köper en uppstoppad rov...

 • Röjning under rovdjursavvisande stängsel

  Elstängsel. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland
  2014-06-16 Pressmeddelande:

  Djurhållare i nordvästra delen av länet kan under betesperioden få hjälp av Skogsstyrelsens arbetslag med att röja gräs och sly under rovdjursavvisande stängsel.

 • Öppet öga – för naturens bästa

  Öppet öga – för naturens bästa
  2014-06-16 Pressmeddelande:

  Länsstyrelserna, Polisen och Naturvårdsverket startar en informationskampanj för att förebygga brott i naturen. Syftet är att få människor att hjälpa till att bevara värdefulla och skyddsvärda växter ...

 • Kalmar läns viltförvaltningsdelegation har fattat beslut om miniminivåer för antal föryngringar av lodjur och varg i Kalmar län

  Öppet öga – för naturens bästa
  2014-06-12

  Efter begäran av Naturvårdsverket har Länsstyrelsen Kalmar läns viltförvaltningsdelegation beslutat att föreslå följande miniminivåer till Naturvårdsverket: Lodjur: 4 st föryngringar årligen i Kalmar län. Varg: Kalmar län är beredd att årligen dela en vargföryngring med angränsande län, till dess...

 • Ny rapport om rovdjursförekomsten i Gävleborg

  Öppet öga – för naturens bästa
  2014-06-11

  I en ny rapport redovisar länsstyrelsen resultaten från inventeringarna av lodjur, varg och kungsörn 2013/2014, samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i länet.

 • Varg från Tiveden fälld i skyddsjakt

  Varg i skogskanten.
  2014-06-05

  Den fjolårsvalp från Tiveden som identifierades med hjälp av DNA på gränsen mellan Jämtland och Dalarna har blivit fälld i skyddsjakt. Vargen befann sig i kalvningsland för renskötseln och risken för ...