Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: Djur & natur, Motortrafik i naturenRensa urval
Din sökning gav 99 träffar
 • Öppnade skoterleder

  1
  2016-04-29

  Länsstyrelsen har beslutat att tillfälligt öppna skoterlederna mellan Borgafjäll och Saxnäs samt en sträcka längs Kungsleden i Hemavan.

 • De statliga skoterlederna stängda för trafik

  Skylt för skoterled.
  2016-04-20

  Från och med 20 april är de statliga skoterlederna stängda för trafik. Undantaget är ett fåtal leder i norra Frostviksfjällen.

 • Pengar till samebyar för att begränsa skador på våtmarker

  1
  2016-04-13 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Västerbotten har fördelat 1,8 miljoner kronor som Naturvårdsverket avsatt för att minska barmarksskador i fjällmiljön. Pengarna går till samebyar och ska begränsa skador från renskötseln...

 • Interremistiskt förbud idag; täktverksamhet vid Ekstakusten skadar naturen

  Ekstakusten. Foto: Mimmi Gibson
  2016-04-06

  Stora naturvärden riskerar att försvinna.

 • Ljusnan har gått upp efter leden Ramundberget-Helags

  Skylt för skoterled.
  2016-04-05 Pressmeddelande:

  Det råder stora problem att ta sig över Ljusnan efter leden, vilket ställer till det för bland annat skoteråkare.

 • Var försiktig vid skoterkörning under vårvintern

  Familj på skoterutflykt
  2016-04-05

  Snön har redan tinat mycket i länet och det är extra viktigt att vara försiktig. Tänk på att man inte får köra skoter på barmark eller på områden där du riskerar att skada träd eller mark. Du måste oc...

 • Länsstyrelsen överklagar norskt beslut om skoterleder

  Skoter på fjäll i soldis. Foto: Claes Jörnskiöld
  2016-03-23 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen överklagar beslutet från Lierne kommun i Norge om ”godkännande av plan för snöskoterleder” i de delar som angränsar till Jämtlands län.

 • Dålig framkomlighet på vissa skoterleder i påsk

  ledkryss
  2016-03-23 Pressmeddelande:

  Perioder med milt väder och mycket smältvatten har gjort att framkomligheten delvis är dålig på de statliga vinterlederna som är upplåtna för skotertrafik - framförallt i Vålådalsområdet i västra Jämt...

 • Skoterleder i Långfjället stängs under renkalvningstid

  ledkryss
  2016-03-23

  Måndag den 25 april stängs skoterlederna genom Långfjällets naturreservat. Leden går genom renkalvningsland och skoteråkning stör renarna. Det kommer fortfarande vara fritt att åka på sjön Grövelsjön.

 • Skoterleder i Vålådalsområdet är inte farbara

  ledkryss
  2016-03-17 Pressmeddelande:

  Snöbrist och milt väder har gjort att de statliga vinterlederna som är upplåtna för skotertrafik i Vålådalsområdet, inte längre är farbara.

 • Snöbrist och dålig framkomlighet på skoterleder i Oviks- och Vålådalsfjällen

  Snöfattig led
  2016-01-29 Pressmeddelande:

  Brist på snö i västra Jämtland gör att vissa statliga skoterleder inom regleringsområde Sylarna-Helags-Oviksfjällen ännu inte är framkomliga för snöskotertrafik.

 • I Västerbottens natur 2015

  1
  2016-01-29

  Vad gjorde naturvårdsenheten 2015? I vår årsberättelse berättar vi vad vi gjort för natur, djur, rennäring, jakt och fiske under året.

 • Ovarsam friåkning drabbar skötsamma snöskoterförare

  1
  2016-01-29

  Tre av tio snöskoterförare kör oftare utanför markerade leder i dag jämfört med för några år sedan. Nära sju av tio anser att allt fler missbrukar möjligheten till friåkning och att det förstör för de...

 • Skoterled i Rogen stängd på grund av snöbrist

  Skoterleden från Bredåsjön till sjön Rogen.
  2016-01-28 Pressmeddelande:

  Skoterleden från Bredåsjön till Rogen, i Rogens naturreservat, är oframkomlig på grund av snöbrist. Området är väldigt stenigt.

 • Beträdnadsförbudet inom Halsnäsdeltats fågelskyddsområde tidigareläggs

  Dubbelbeckasin som bröstar upp sig.
  2015-12-17

  Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutar att tidigarelägga beträdnadsförbudet inom Halsnäsdeltats fågelskyddsområde vid Ånnsjön från den 1 maj till den 1 april årligen, samt utöka området med viken söde...

 • Tillfällig avstängning av Ryfjället

  Dubbelbeckasin som bröstar upp sig.
  2015-12-14

  Från och med onsdagen den 16 december 2016 stängs Ryfjället för skotertrafik inom områdena U16, U17 och U18 (jaktkartan för småviltsjakt).

 • Vi vill veta vad du tycker om skoteråkning

  En kvinna som kör skoter på fjället
  2015-10-28

  Länsstyrelserna och Nationella Snöskoterrådet genomför under hösten en studie riktad till snöskoterförare och markägare. Vänligen ta tio minuter på dig, och svara på enkäten.

 • Dela med dig av dina erfarenheter. Svara på en enkät om snöskoteråkning!

  En kvinna som kör skoter på fjället
  2015-10-26

  Välkomna att delta i en studie som Nationella Snöskoterrådet genomför under hösten 2015. Det är en studie riktad mot snöskoterförare och markägare i samarbete med ett antal olika aktörer.

 • Anbudsförfråga om vägarbeten

  En kvinna som kör skoter på fjället
  2015-10-21

  Länsstyrelsen i Gotlands län inbjuder till anbudsgivning avseende vägarbeten inom naturreservaten Digerhuvud, Langhammars och Hall-Hangvar.

 • Trafiken fortsätter till Lilla Karlsö

  Tordmular. Foto: Magnus Martinssom
  2015-06-15

  Mark och Miljödomstolen har idag meddelat dom angående Naturskyddsföreningens tillstånd att bedriva turisttrafik till Lilla Karlsö.