Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: Djur & natur, Motortrafik i naturenRensa urval
Din sökning gav 86 träffar
 • Vi vill veta vad du tycker om skoteråkning

  En kvinna som kör skoter på fjället
  2015-10-28

  Länsstyrelserna och Nationella Snöskoterrådet genomför under hösten en studie riktad till snöskoterförare och markägare. Vänligen ta tio minuter på dig, och svara på enkäten.

 • Delta i en enkät om snöskoteråkning

  Skotrar på kalfjäll
  2015-10-27

  Nationella snöskoterrådet genomför i samarbete med ett antal olika aktörer en studie riktad mot snöskoterförare och markägare. Enkäten är öppen under en månad hösten 2015.

 • Dela med dig av dina erfarenheter. Svara på en enkät om snöskoteråkning!

  Skotrar på kalfjäll
  2015-10-26

  Välkomna att delta i en studie som Nationella Snöskoterrådet genomför under hösten 2015. Det är en studie riktad mot snöskoterförare och markägare i samarbete med ett antal olika aktörer.

 • Anbudsförfråga om vägarbeten

  Skotrar på kalfjäll
  2015-10-21

  Länsstyrelsen i Gotlands län inbjuder till anbudsgivning avseende vägarbeten inom naturreservaten Digerhuvud, Langhammars och Hall-Hangvar.

 • Trafiken fortsätter till Lilla Karlsö

  Tordmular. Foto: Magnus Martinssom
  2015-06-15

  Mark och Miljödomstolen har idag meddelat dom angående Naturskyddsföreningens tillstånd att bedriva turisttrafik till Lilla Karlsö.

 • Ditt öga gör skillnad

  Öppet öga
  2015-06-09 Pressmeddelande:

  Har du en uppstoppad fågel som du tänkt sälja? Eller undrar du om du ska ta hand om rådjursungen som verkar vara övergiven i skogen? Att ta med sig vild natur hem kan vara både lockande och kännas rät...

 • Undantag för terrängkörning till jaktstuga har upphört att gälla

  Terrängkörning.
  2015-05-28

  Länsstyrelsens beslut om generellt undantag från förbudet att framföra motordrivet fordon på barmark; vid jakt efter älg och björn mellan närmaste liggande bilväg och för jaktlaget gemensam stuga i sa...

 • Skoterförbud väster om Brännåkersvägen/odlingsgränsen i Vilhelmina och Dorotea

  Terrängkörning.
  2015-05-12

  Från och med den 12 maj är det förbjudet för folkbokförda väster om odlingsgränsen att köra på allmänna skoterleder väster om Brännåkersvägen/odlingsgränsen i Vilhelmina och Dorotea kommuner. Även leder i Vindelfjällen är stängda.

 • Vattenskoter tillåtet i båtfarled i Umeälvens delta

  Terrängkörning.
  2015-05-04

  Länsstyrelsen beslutade 2015-04-30 om generell dispens för vattenskoter i de utpekade båtfarlederna inom naturreservatet Umeälvens delta.

 • Majförbudet för skoterkörning gäller från 5 maj

  1
  2015-05-04 Pressmeddelande:

  Majförbudet för skoterkörning har numera ett fast datum. Efter den 5 maj är det förbjudet att köra snöskoter på all statlig mark i fjällen utan dispens från Länsstyrelsen.

 • Gitsfjället och Södra Storfjället stängt för skotertrafik

  1
  2015-04-28

  Det råder tillfälligt förbud mot skoterkörning på Gitsfjället och Södra Storfjället.

 • Förlängd fartbegränsning i Furusundsleden

  Hastighetsbegräsningen för skepp sänks i en del av Furusundsleden till tio knop.
  2015-04-24

  Förbudet för skepp att köra fortare än tio knop i Furusundsleden förlängs med högst ett år. Passagerarfärjor mellan Stockholm och Åbo och den turlistbundna skärgårdstrafiken undantas och får köra ...

 • Anjona, Brakkfjäll, Gierevardo och Jofjället stängt för skotertrafik

  Hastighetsbegräsningen för skepp sänks i en del av Furusundsleden till tio knop.
  2015-04-24

  Fredagen den 24 april stängs Anjona, Brakkfjäll, Gierevardo och Jofjället för skotertrafik. Det är område VA10, U11 och U12 på småviltsjaktkartan.

 • Renkalvning avslutar skotersäsongen i förtid vid Långfjället

  Hastighetsbegräsningen för skepp sänks i en del av Furusundsleden till tio knop.
  2015-04-22 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Dalarna beslutar att stänga skoterlederna i Långfjällets naturreservat från och med måndag 27 april.

 • Tillfälligt förbud mot skoterkörning på Norra Gardfjället och Gebnafjället

  skoter
  2015-04-17

  Från och med måndagen den 20 april införs tillfälligt förbud mot skoterkörning på Norra Gardfjället och Gebnafjället inom områdena VA18 och VA19 på småviltsjaktkartan.

 • Snöbrist och dålig framkomlighet längs skoterleder

  Skylt för skoterled.
  2015-04-08 Pressmeddelande:

  Snöbrist och kraftiga vindar har gjort att de statliga vinterlederna upplåtna för skotertrafik inom regleringsområde Sylarna-Helags-Oviksfjällen bitvis har mycket dålig framkomlighet.

 • Pengar till samebyarna för att begränsa skador på våtmarker

  1
  2015-03-30

  Länsstyrelsen Västerbotten har fördelat 876 000 kronor som Naturvårdsverket avsatt för att minska barmarksskador i fjällmiljön. Pengarna går till samebyar och ska begränsa skador från renskötselns ter...

 • Säkrade leder

  Ledkryss. Foto: Johan Renström.
  2015-03-04

  Länsstyrelsen har kontrollerat att de statliga vinterlederna är säkra. Det görs varje år innan sportloven börjar.

 • Vad gjorde naturvårdsenheten 2014?

  1
  2015-02-24

  Naturvårdsenhetens årsberättelse är här. För andra året i rad presenterar vi årets arbete i en lättillgänglig folder där vi berättar vad vi gjort för natur, djur, rennäring, jakt och fiske under året....

 • Möte med nationella skoterrådet i Sälen

  1
  2015-02-10

  Onsdag 11 februari har nationella skoterrådet möte i Sälen. Länsstyrelsen Dalarna representerar alla Länstyrelser. På agendan står aktuella skoterfrågor som nya skoterregler i Norge och friåkningsområden i fjällmiljö på prov.