Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: Djur & natur, Jakt och vilt, 2012Rensa urval
Din sökning gav 115 träffar
 • Länsstyrelsen avråder från jakt med hund inom vissa delar av länet

  Foto: Pelles Photo, Kisa
  2012-12-21

  Väderleksförhållandena är på vissa håll i länet sådana att viltet utsätts för onödigt lidande vid jakt med lös hund. Länsstyrelsen Östergötland avråder därför från jakt med hund i dessa områden.

 • Nu räknar vi lodjur i södra Stockholms län

  lo
  2012-12-07

  Till helgen kommer årets första stora lodjursinventering att göras i södra Stockholms län. I samarbete med Svenska jägareförbundet kommer länsstyrelserna i Stockholms och Södermanlands län att förs...

 • Skärpta tag mot ökande vildsvinsstam

  lo
  2012-12-05

  Vildsvinsstammen ökar snabbt i Östergötland med markskador och trafikolyckor som negativa följder. Länsstyrelsen Östergötland och Viltförvaltningsdelegationens organisationer arbetar för att minska antalet vildsvin. Länsstyrelsen uppmanar nu till att stoppa all utfodring av vildsvin, utom jaktåtel, ...

 • Vinterns vargspårningar har startat

  Vargspår från tidigare tillfälle
  2012-12-05

  Nu har vinterns spårning efter rovdjur i Stockholms län kommit igång. Efter rapporter kunde två vargar spåras under tisdagen öster om Karby och Kårsta i Vallentuna kommun. – Det finns tecken på ...

 • Nytt telefonnummer till Länsstyrelsen

  Telefoner
  2012-11-16

  Under torsdagen den 22 november och fredagen den 23 november byter Länsstyrelsen telefonnummer och telefonitjänst.

 • Media träffade vår nya rovdjursansvarige

  Maria Falkevik
  2012-11-15

  Länsstyrelsen i Värmland har fått en ny rovdjursansvarig, Maria Falkevik. Maria kommer närmast från en egen verksamhet inom miljökommunikation, men har tidigare arbetat med bland annat rovdjursförvalt...

 • Seminarium om skarv

  Skarvar på Annaskär i Karlskrona
  2012-11-01

  Länsstyrelsen och Blekinge Arkipelag anordnar en seminariedag om skarv. Vi vill öka kunskapen om skarv och belysa dess betydelse och påverkan på havets ekosystem, på fiskbeståndet och fisket i bleking...

 • 10 lodjur får skjutas i Västerbotten

  Skarvar på Annaskär i Karlskrona
  2012-10-31

  Länsstyrelsen i Västerbotten har tagit beslut om skyddsjakt på tio (10) lodjur i två olika områden. Ett område omfattar hela Åsele kommun och det andra området omfattar delar av Storuman, Sorsele och Vilhelmina kommuner. - Vi ser det som en nödvändig förebyggande åtgärd för att minska skadorna på ...

 • Länsstyrelsen har nolltolerans mot vildsvin

  Skarvar på Annaskär i Karlskrona
  2012-10-31

  På Viltförvaltningsdelegationens möte den 31 oktober tillstyrktes det att Länsstyrelsen ska göra en polisanmälan angående misstanke om att vildsvin planterats in i den gotländska faunan. Delegationen gav också Länsstyrelsen sitt fulla stöd till att bevilja Gotlands jägargille tillstånd att jaga vild...

 • Höjt stödbelopp för rovdjursstängsel

  Skarvar på Annaskär i Karlskrona
  2012-10-12 Pressmeddelande:

  Nu har de första besluten gällande uppsättning av rovdjursstängsel fattats med den nya stödnivån 50 kronor per meter.

 • Bestämmelser för älgjakt

  Älg. Foto: Lars Petersson.
  2012-10-08

  Nu börjar älgjakten och för dig som är älgjägare finns det flera saker att tänka på.

 • Älgjakt i Halland 2012

  Foto: www.fotoakuten.se
  2012-10-05

  Årets älgjakt startar måndagen den 8 oktober. Nytt för i år är Länsstyrelsens nya älgportal där företrädaren för jaktområden (ett licensområde eller ett älgskötselområde) loggar in och bekräftar sitt ...

 • Snart börjar älgjakten

  Foto: www.fotoakuten.se
  2012-10-04 Pressmeddelande:

  Måndagen den 8 oktober inleds älgjakten i Södermanlands län. Det blir den första älgjakten sedan nya älgförvaltningssystemet trädde i kraft den 1 januari 2012.

 • Höst är fisketider - men tänk på detta!

  Ung fiskare
  2012-10-03

  Många fiskarter leker på hösten, däribland havsöring och sik. Genom fiskevårdsåtgärder som iordningsställande av påverkade åar och fredningstid och fredade områden, har havsöringen ökat och blivit någ...

 • Möte om översyn av strandskyddet på Östergarnslandet

  Strandnära bete.
  2012-10-02

  Onsdag den 3 oktober kl 19.00 Östergarnsbygdegård, Katthammarsvik. Informationsmöte om översyn av det utökade strandskyddet för Östergarnslandet. Länsstyrelsen har uppdrag som uppdrag att se över det ...

 • Dags för årets älgjakt

  Älg
  2012-10-01

  Den 8 oktober börjar årets älgjakt. Tilldelning i Stockholms län är drygt 1 500 älgar varav knappt 600 vuxna djur och 900 kalvar. Dessutom finns möjlighet att fälla kalvar på oregistrerade områden...

 • Utfodring bidrar till viltolyckor

  Varningsskylt för vildsvin
  2012-09-26 Pressmeddelande:

  Flytta utfodringsplatser för djur längre bort från trafiken. Det är ett sätt att minska viltolyckorna, enligt Anders Hallengren på Länsstyrelsen Skåne. Viltolyckorna i Skåne har ökat med tio procent ...

 • Roadshow om ny älgförvaltning

  Foto: Barbro Röken
  2012-09-24

  Den nya älgförvaltningen som träder i kraft i år, innehåller några avgörande förändringar jämfört med tidigare älgförvaltning. En av skillnaderna är att länet har delats in i älgförvaltningsområden. D...

 • Skogen som integrationsarena

  Foto: Barbro Röken
  2012-09-24

  Länsstyrelsen Västerbottens län har i samarbete Dorotea Kommun, fakulteten för skogsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet och jägarförbundet Västerbotten initierat pilotprojektet ”Skogen som integrationsarena”.

 • Skyddsjakt på varg i Ockelbo

  Foto: Barbro Röken
  2012-09-18

  Länsstyrelsen i Gävleborg beslutar om skyddsjakt efter en varg i Ockelbo. Den 11 september fick Länsstyrelsen in en ansökan om skyddsjakt efter att en varg tagit en hund på en gårdsplan i Ockelbo. Händelsen har föregåtts av andra störningar orsakade av en närgången varg. Dagen efter att hunden togs ...

Träffar per datum

Träffar per nyhetstyp