Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Urval: 2012Rensa urval
Din sökning gav 3079 träffar
 • Trolig varg överkörd av tåg

  2012-12-29

  Vid kl. 22.20 igår kväll rapporterade en lokförare att ett djur körts över och dödats norr om Tjörnarp i Skåne. Länsstyrelsen har undersökt kvarlevorna av djuret och konstaterat att det med största sannolikhet rör sig om en varg.

 • Klart med villkor för solcellsstöd

  2012-12-28

  Regeringen har sedan tidigare beslutat att förnya stödet för installation av solceller. Nu är det klart med villkoren för investeringsstödet till solceller.

 • Landshövdingen nyårstalar i Norra hamn, Luleå

  Nyårstal
  2012-12-28

  Luleå kommun bjuder på traditionellt nyårsfirande i Norra hamn där landshövding Sven-Erik Österberg håller tal tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande Margaretha Lindbäck.

 • Länsstyrelsen vill minska stoppområde

  Nyårstal
  2012-12-28

  Försvarsmaktens stoppområde kring Malmens flygplats bör göras om så att det går att bygga mer vindkraft i området. Försvarsmakten har tagit fram ett planeringsunderlag för riksintressen. Länsstyrelsen Östergötland har svarat på förslaget och menar att det går att göra en kompromiss om stoppområdet. ...

 • Eskil Erlandsson inviger Matlandethuvudstad den 18 januari

  sparris
  2012-12-28

  Fredagen den 18 januari invigs Gotland Matlandethuvudstad 2013. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson kommer att närvara och inviga året, men dessförinnan ska ministern besöka två gotländska gårdar, Sto...

 • Mot renare luft – länets nya åtgärdsprogram antaget

  Bilkö.
  2012-12-27

  Länsstyrelsen har i dag antagit ett nytt åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet i länet. Programmet innehåller ett antal åtgärder som tillsammans bidrar till att minska andelen kvävedioxid och farl...

 • Skånska föräldrar bjuder oftare på alkohol

  Bilkö.
  2012-12-27

  Två av fem skånska föräldrar, 39 procent, har bjudit sin femtonåring på alkohol. En mer tillåtande attityd hos föräldrar kan vara en av förklaringarna till att skånska ungdomar dricker mer än andra.

 • Inför nyår i Västernorrland: Tonårsföräldrars attityder spelar roll

  Bilkö.
  2012-12-27 Pressmeddelande:

  Nästan var femte förälder i Västernorrland (18 procent) har bjudit sin femtonåring på alkohol. Två av fem tror inte att det påverkar barnens alkoholvanor om de får smaka lite hemma. Dålig taktik för den som vill barnens bästa, menar Statens folkhälsoinstitut, som beställt en Sifo-undersökning för at...

 • Tonårsföräldrars attityder spelar roll

  Bilkö.
  2012-12-27 Pressmeddelande:

  Fler än var fjärde förälder i Kalmar län, 27 procent, har bjudit sin femtonåring på alkohol. Två av tre föräldrar tror inte att det påverkar barnens alkoholvanor om de får smaka lite hemma. Dålig taktik för den som vill barnens bästa, menar Statens folkhälsoinstitut, som beställt en SIFO-undersöknin...

 • Långt kvar till miljömålen

  Kollage av bilder
  2012-12-27 Pressmeddelande:

  Trots ett omfattande miljöarbete i Örebro län är de positiva miljöförändringarna sammantaget små. Det behövs ytterligare styrmedel och åtgärder om målen inom miljöområdet ska nås. Det visar Länsstyrel...

 • Ny hövding och nya traditioner

  Residenset
  2012-12-27

  Vår nye landshövding Sven-Erik Österberg bjöd in norrbottningarna på adventsfika till residenset. Det betyder att Trettondagsfika utgår.

 • Sannolikt vargangrepp i Osby

  Residenset
  2012-12-23

  Tre får hittades under morgonen döda söder om Lönsboda i Osby kommun. Enligt en första besiktning är det sannolikt fråga om ett vargangrepp.

 • Vädervarning klass 2 i Skåne

  Residenset
  2012-12-23

  Följ utvecklingen via Twitter. Klicka här för länkar och mer information.

 • 5,5 miljoner för att sanera förorenat område i Ydrefors

  Residenset
  2012-12-21

  Naturvårdsverket har beviljat 5,5 miljoner kronor till Länsstyrelsen Östergötland för att sanera området vid Brosjön i Ydrefors. Platsen är en av de mest förorenade i Östergötland.

 • Talang – årets tema för Västerbotten på Grand

  Residenset
  2012-12-21 Pressmeddelande:

  Västerbotten intar Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor i januari nästa år. Företag, myndigheter och organisationer från hela länet erbjuder för tjugotredje året i rad opinionsbildare och beslutfattare smakprov och inblickar från Västerbotten. Årets tema: Talang.

 • Året slutar med det viktigaste av allt - Ett gemensamt program för hur vi ska nå klimatmålet

  Landshövding Rose-Marie Frebran. Foto: Christer Pöhner
  2012-12-21

  Det har varit ett innehållsrikt år för oss på Länsstyrelsen i Örebro län. Sista veckorna på året har gett oss viktiga besked av utredningen om hur staten ska ha sin regionala organisation i Sverige. U...

 • Avslag för Rönnebadet som byggnadsminne

  Landshövding Rose-Marie Frebran. Foto: Christer Pöhner
  2012-12-21

  Länsstyrelsen Skåne avslår förslaget att förklara Rönnebadet i Ängelholm som byggnadsminne.

 • Nytt nummer av Miljöbladet

  Miljöbladet
  2012-12-21

  I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om miljömålsarbetet, om projektet Reclaim LIFE, och om ett antaget energi- och klimatprogram.

 • Länsstyrelsen avråder från jakt med hund inom vissa delar av länet

  Foto: Pelles Photo, Kisa
  2012-12-21

  Väderleksförhållandena är på vissa håll i länet sådana att viltet utsätts för onödigt lidande vid jakt med lös hund. Länsstyrelsen Östergötland avråder därför från jakt med hund i dessa områden.

 • Ändrad prioritering för stöd till förädlingsinvesteringar

  Foto: Pelles Photo, Kisa
  2012-12-21

  Från och med 2013-01-01 kommer Länsstyrelsen att snäva åt sina prioriteringar för det investeringsstöd som vänder sig till företagare som vill förädla jordbruks- eller trädgårdsprodukter.

Träffar per ämne

Träffar per datum

Träffar per nyhetstyp