Nyheter 

Här hittar du nyheter från alla länsstyrelser, både regionala och gemensamma.

Din sökning gav 16578 träffar
 • Det blir skyddsjakt efter varg på Kroppefjäll

  2014-12-19 Pressmeddelande:

  Varg har fortsatt angripa tamdjur på Kroppefjäll. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har därför tagit ett nytt beslut. Det blir skyddsjakt.

 • 2 av 15 miljökvalitetsmål nås i länet

  Bild på del av miljömålslogotyp
  2014-12-19

  Uppsala län uppnår endast två av 15 uppsatta miljökvalitetsmål till år 2020. Det visar 2014 års bedömning av miljömålen.

 • Resfria möten sparar pengar och miljö

  Bild på del av miljömålslogotyp
  2014-12-19 Pressmeddelande:

  Ett bra sätt att spara på både miljön och pengar är att försöka minska alla resor till olika slags möten. Med projektet Vi möts resfritt har Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna och alla dalakommunerna samarbetat i utbildningar om hur möten kan utföras som en videokonferens istället.

 • Länsstyrelsen satsar på information om internetdroger

  Bild på del av miljömålslogotyp
  2014-12-19

  Under jul- och nyårshelgen medverkar Länsstyrelsen Gävleborg i TV4:s lokala tv-reklam, TV4 HD samt Sjuan med en kort informationsfilm om internetdroger. Filmen som du kan ta del av här är ett komplement till de riktade informations- och utbildningsinsatser som genomförs inom Länsstyrelsens uppdrag ...

 • Öppettider under jul och nyår

  Öppettider
  2014-12-19

 • Äger du ett byggnadsminne du vill förändra?

  Skärva herrgård
  2014-12-19

  En byggnad som är byggnadsminne får inte ändras hur som helst. För att göra en förändring som som strider mot skyddsbestämmelserna krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

 • Vindkraftsärende återvisas efter överklagande

  vindkraftverk
  2014-12-19

  Grannar till vindkraftparken i Kvilla, Torsås överklagade kommunens beslut att inte vidta några tillsynsåtgärder i bygglovsfrågan. Länsstyrelsen bifaller nu överklagandena och återförvisar ärendet til...

 • Kontroll av salladsbufféer

  Mat på tallrik. Foto: Smålandsbilder
  2014-12-19

  Bedömningen är att hantering av salladsbufféer i länet är god. Inga provsvar visade otillfredsställande resultat och hanteringen bedömdes i huvudsak vara utan avvikelser.

 • Över 1,5 miljard kr för utvecklingsinsatser i Mellersta Norrland

  Mat på tallrik. Foto: Smålandsbilder
  2014-12-19

  EU-kommissionen beslutade den 15 december att godkänna regionalfondsprogrammet för Mellersta Norrland.

 • Beslut om strandskydd i Lau, När och Grötlingbo

  Herrvik. Foto: Mimmi Gibson
  2014-12-19

  Nytt beslut för det sedan tidigare utökade strandskyddet för Lau, När och Grötlingbo.

 • Landshövdingens krönika 19 december

  Matverksvinnare 2014. Foto: Cecilia Schelin Seidegård
  2014-12-19

  Strandskydd, jämställdhet, hästar och prisutdelning

 • Förlängd ansökningsperiod för LOVA-bidrag 2015!

  LOVA Lokala Vattenvårdsprojekt
  2014-12-19

  Länsstyrelsen har beslutat att förlänga ansökningsperioden för LOVA-bidrag till lokala vattenvårdsprojekt. Sista ansökningsdatum är flyttat till den 16 februari 2015.

 • Samråd inom vattenförvaltningen – vad tycker du?

  Man som står i Storsjön.
  2014-12-19

  Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd för Sveriges fem vattendistrikt. Var med och påverka för en bättre vattenmiljö, vi ser fram emot att höra ifrån dig. Tillsammans värnar vi v...

 • Projektet Foder och fägring gynnar gräsmarker, flora och fauna

  Life logotyp
  2014-12-19 Pressmeddelande:

  2010–2014 har Länsstyrelsen drivit naturvårdsprojektet Foder och fägring. Utvärderingen av effekterna på områdenas växter visar att projektet varit mycket framgångsrikt.

 • Krishanteringsorganisationen upphör

  Life logotyp
  2014-12-19

  Vid årsskiftet upphör den krishanteringsorganisation som Länsstyrelsen skapade i augusti 2014. Organisationen har under hösten arbetat med frågor som uppstått i samband med arbetet efter sommarens stora skogsbrand. Från och med januari 2015 ska de frågor som återstår in i Länsstyrelsens och de berör...

 • Skyddsjakt efter järv inom två samebyar

  Järv
  2014-12-19 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen fattade under fredagen den 19 december beslut om skyddsjakt efter totalt nio järvar inom Tåssåsens och Mittådalens samebyars åretruntmarker.

 • Nya ledamöter i viltförvaltningsdelegationen i Dalarna

  Järv
  2014-12-19

 • Planerade utlysningar inom Europeiska socialfonden 2015

  Foto av EU-flagga
  2014-12-19

  Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Den 3 december godkände EU-kommissionen Socialfondsprogrammet för 2014-2020 och nu har Svenska ESF...

 • Julöppet på naturum Store Mosse

  Julöppet på naturum Store mosse
  2014-12-19

  Ändrade öppettider i jul och nyår på naturum Store Mosse. I naturum Store Mosse hittar du information om naturen i Store Mosse nationalpark, övriga nationalparker i landet och om naturreservaten i Jön...

 • 2014 års utdelning ur Landshövdingefonderna

  Julöppet på naturum Store mosse
  2014-12-19

  Nu har styrelsen för Landshövdingefonderna beslutat om utdelning ur Per Westlings fond och Bengt Petris fond. Här kan du se vilka som har fått bidragen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 Nästa

Träffar per ämne

Träffar per nyhetstyp