Utströende av aska efter avliden

För att få strö ut askan efter en avliden person på annan plats än begravningsplats krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Ansökan kan bara gälla den person som är avliden. Länsstyrelsen kan inte bevilja tillstånd i förväg för en levande person. Här får du information hur du gör för att ansöka om tillstånd för utströende av aska efter en avliden person.
Ansökan ska göras av den som ordnar med gravsättningen och kan göras först när någon avlidit.

Gå till ansökan om tillstånd för utströende av aska efter en avliden person.

Innan du ansöker

Om du är osäker på om någon anhörig eller närstående till den avlidne motsätter sig att askan ska strös ut, ska du kontrollera detta innan du lämnar in ansökan. Innan du skickar in din ansökan måste du intyga på heder och samvete att någon anhörig eller närstående till den avlidne inte motsätter sig att askan strös ut.  

Följande dokument ska bifogas ansökan

Följande dokument kan komma att krävas

  • Medgivande från markägare där askan önskas strös ut
  • Fullmakt för eventuellt ombud
  • Annat intyg om dödsfallet (gäller för avliden person som saknar svenskt personnummer)    

Skicka in din ansökan

Du kan välja att skicka in din ansökan och bifoga dokumenten elektroniskt. Du kan även välja att fylla i din ansökan på datorn och sedan skriva ut den och skicka in den i vanligt brev.  

Hur man bifogar dokument elektroniskt

Du kan bifoga dokumenten elektroniskt. Det förutsätter att dokumenten är i följande format: PDF, TIF eller JPG. Har du inte dokumenten i elektronisk form får du skicka in dem till länsstyrelsen i vanligt brev. 

 Content Editor

​Genom länsstyrelsernas support kan du få hjälp med

- hur formulären ska användas.

- tekniska problem eller frågor som rör webbplatsen

Supportens öppettider är:
måndag - fredag 7:30 - 16:30

Telefon 010-22 30 303

Support via e-post