Samtycke och publicering av personuppgifter för enskilda företagare

När du söker tillstånd eller anmäler via vår e-tjänst får du frågan om du lämnar samtycke till att dina personliga uppgifter publiceras i webbtjänsten Kontrollera avfallstransportörer.

Kontrollera avfallstransportörer är ett nationellt register som Länsstyrelsen tillhandahåller för att kunna lämna upplysningar till allmänheten och tillsynsmyndigheter om gällande tillstånd och registrerade anmälningar.

När du får tillstånd till transport av avfall eller bekräftelse på anmälan publiceras detta i webbregistret Kontrollera avfallstransportörer. De uppgifter som visas är namn- och adressuppgifter, vad tillståndet gäller för, giltighetstid samt kommun där ditt företag har sitt säte. Personnummer publiceras inte. 

För att ditt företag ska publiceras i webbregistret Kontrollera avfallstransportörer krävs ett samtycke från dig. Samtycket lämnar du via e-tjänsten i samband med ansökan eller anmälan. Du har möjlighet att återkalla ditt samtycke när som helst.

Upplysning

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

 Content Editor