Transport och hantering av avfall

Transporterar du avfall yrkesmässigt krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Transporterar du mindre än 100 kg eller 100 liter farligt avfall per år ska du anmäla det. Du behöver också anmäla om du samlar in farligt avfall eller om du är handlare eller mäklare av avfall. 

Transport av avfall - e-tjänst

> Gör din anmälan eller ansökan via vår e-tjänst

 

Tillstånd eller anmälan – vilket behöver jag?

Läs mer om hur du ansöker och vad som gäller.

Mer information till egenföretagare om att lämna samtycke till att personuppgifter publiceras i webbregistret Kontrollera avfallstransportörer.

Andra tillstånd

Yrkesmässig trafik får endast bedrivas av den som har trafiktillstånd. Ansökan om trafiktillstånd prövas av Transportstyrelsen. Farligt avfall kan även vara farligt gods. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) vägleder om vad som gäller för farligt gods. Reglerna för farligt gods (ADR) gäller parallellt med avfallsbestämmelserna i miljöbalken. Det finns särskilda bestämmelser om gränsöverskridande avfallstransporter. Naturvårdsverket beslutar om export och import av avfall.    

Transport av avfall till eller från Sverige

Om du vill skicka avfall från Sverige kan du behöva anmäla det hos Naturvårdsverket som måste godkänna din anmälan innan du får skicka iväg avfallet.

Vill du ta in avfall till Sverige gäller samma regler, men då är det företaget i avsändarlandet som ska vända sig till myndigheten i sitt land.

 Content Editor ‭[1]‬

​Genom länsstyrelsernas support kan du få hjälp med

- hur formulären ska användas.

- tekniska problem eller frågor som rör webbplatsen

Supportens öppettider är:
måndag - fredag 7:30 - 16:30

Telefon 010-22 30 303

Support via e-post

 Mer information