Anmälan om avgående respektive ny registertecknare för en stiftelse

Här kan du logga in för att anmäla avgående respektive ny registertecknare för stiftelsen.

​Observera att anmälan av ny registertecknare ska styrkas med protokoll som visar att stiftelsen utsett registertecknaren. Om protokoll inte bifogas kan länsstyrelsen inte registrera registertecknaren.

Protokollet kan antingen bifogas elektroniskt eller sändas in per post. Bifogas protokollet elektroniskt krävs att det är i PDF-format eller TIF-format (inskannat dokument).

Observera att följande uppgifter är förifyllda i formuläret: stiftelsens organisationsnummer, registreringslän, registertecknarens personnummer och namn. Uppgifterna är hämtade från stiftelseregistret

 Content Editor

​Genom länsstyrelsernas support kan du få hjälp med

- hur formulären ska användas.

- tekniska problem eller frågor som rör webbplatsen

Supportens öppettider är:
måndag - fredag 7:30 - 16:30

Telefon 010-22 30 303

Support via e-post