Stiftelser

​Tjänster tillgängliga för alla

Skicka in årsredovisning och revisionsberättelse
Om stiftelsen är registrerad i stiftelseregistret kan du via särskilt formulär skicka in årsredovisningen och revisionsberättelse.

Anmäla en stiftelse för registrering i stiftelseregistret
Här kan du anmäla en stiftelse för registrering i stiftelseregistret.

Beställ registreringsbevis för en eller flera stiftelser

Om du kan betala direkt online med kort (Visa eller MasterCard) kan du via särskilt formulär beställa registreringsbevis. I formuläret får du välja om du vill få registreringsbeviset skickat till din e-postadress eller till en vanlig postadress. Observera att du måste betala en avgift på 180 kr för varje registreringsbevis du beställer. Beställning kan göras när som helst under dygnet.

Stiftelseregistret - ändamålssökning
Här kan du söka stiftelser i hela landet med ett visst ändamål eller namn. Via träfflistan får du fram adresser och andra kontaktuppgifter för stiftelser.

Tjänster tillgängliga för registrerade stiftelser med registertecknare

Användning av tjänsterna förutsätter att du är anmäld som registertecknare för en eller flera stiftelser och har en e-legitimation. Observera att ett formulär måste fyllas i för varje stiftelse i det fall registertecknaren är utsedd som registertecknare för flera stiftelser.

Hur du blir registertecknare för en stiftelse

För att kunna använda länsstyrelsernas e-tjänster för stiftelser måste du vara anmäld som registertecknare för en stiftelse samt inneha en e-legitimation. Registertecknaren är den som representerar stiftelsen vid användandet av länsstyrelsernas e-tjänster. Anmälan ska styrkas med ett protokoll som visar vem eller vilka stiftelsen utsett att vara registertecknare.

För att anmäla en eller flera registertecknare för en stiftelse används denna blankett:

Ladda ner blankett för att anmäla registertecknare

Skicka blanketten till den länsstyrelse som har tillsyn över din stiftelse, se information till höger.

Inhämtande av uppgifter vid anmälan från stiftelser

När en e-tjänst används av en registertecknare för en stiftelse kommer länsstyrelsen att hämta in vissa uppgifter från Skatteverket och Bolagsverket. Adressuppgifter för anmälda styrelseledamöter hämtas från Skatteverket. För anmälda styrelseledamöter i näringsdrivande stiftelse eller pensionsstiftelse hämtas uppgift om eventuellt näringsförbud och eventuell personlig konkurs från Bolagsverket. Vid anmälan om registrering av pensionsstiftelse hämtas bolagsuppgifter från Bolagsverket.

Problem med BankID?

BankID fungerar på ett nytt sätt och det kan innebära att du får problem med att logga in i våra e-tjänster. Om ditt BankID inte fungerar bör du hämta en ny version av BankID säkerhetsprogram på install.bankid.com. Har du fortfarande problem kan du få hjälp på BankIDs webbplats.

Du hittar fler frågor och svar om e-tjänsten stiftelser här

Registrering av verkliga huvudmän

Den 1 augusti 2017 började lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän att gälla.  Lagen gäller bland annat stiftelser och innebär att den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, eller den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem, ska registreras hos Bolagsverket. Information om vad som ska registreras samt hur och när registrering ska ske finns på Bolagsverkets webbplats.

 Content Editor ‭[3]‬

​Genom länsstyrelsernas support kan du få hjälp med

- hur formulären ska användas.

- tekniska problem eller frågor som rör webbplatsen

Supportens öppettider är:
måndag - fredag 7:30 - 16:30

Telefon 010-22 30 303

Support via e-post

 Content Editor ‭[2]‬

Följande länsstyrelser är auktorisations-, godkännande- och tillsynsmyndigheter:

Länsstyrelsen i Stockholms län för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län

Länsstyrelsen i Östergötlands län för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län

Länsstyrelsen i Skåne län för Skåne, Kronobergs och Blekinge län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län för Västra Götalands och Hallands län

Länsstyrelsen i Dalarnas län för Dalarnas, Värmlands, Örebro, och Gävleborgs län

Länsstyrelsen i Västernorrlands län för Västernorrlands och Jämtlands län

Länsstyrelsen i Norrbottens län för Norrbottens och Västerbottens län