Anmälan om avregistrering av stiftelse

Med den här e-tjänsten kan du anmäla avregistrering av alla typer av stiftelser.

Till anmälan ska bifogas handlingar som visar anledningen till att stiftelsen ska avregistreras. Exempel på sådana handlingar är styrelseprotokoll med beslut om upplösning, årsredovisning och revisionsberättelse, intyg och beslut från Tingsrätt.

Handlingarna kan antingen bifogas elektroniskt eller sändas in per post. Bifogas handlingarna elektroniskt krävs att det är i PDF-format eller TIF-format (inskannat dokument).

Observera att följande uppgifter är förifyllda i formuläret: stiftelsens organisationsnummer, registreringslän, registertecknarens personnummer och namn. Uppgifterna är hämtade från stiftelseregistret.

 Content Editor

​Genom länsstyrelsernas support kan du få hjälp med

- hur formulären ska användas.

- tekniska problem eller frågor som rör webbplatsen

Supportens öppettider är:
måndag - fredag 7:30 - 16:30

Telefon 010-22 30 303

Support via e-post