Anmälan om registrering av stiftelse

Välj ett av formulären nedan för att anmäla en stiftelse för registrering i stiftelseregistret. Observera att flera av uppgifterna i formuläret ska styrkas med handling eller protokoll.

Handlingar och protokoll kan antingen bifogas elektroniskt eller sändas per post. Bifogas handlingar elektroniskt krävs att de är i PDF-format eller i TIF-format (inskannade dokument). 

Anmälan om registrering ska skickas till länsstyrelsen i det län som är registreringsmyndighet för det län där stiftelsens styrelse/förvaltare/arbetsgivare har sitt säte. Om anmälan skickas in elektroniskt sorteras den in till rätt länsstyrelse automatiskt.

Anmälan om registrering av stiftelse

Anmälan om registrering av pensions- eller personalstiftelse

 Content Editor ‭[2]‬

 Content Editor ‭[1]‬

Följande länsstyrelser är auktorisations-, godkännande- och tillsynsmyndigheter:

Länsstyrelsen i Stockholms län för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län

Länsstyrelsen i Östergötlands län för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län

Länsstyrelsen i Skåne län för Skåne, Kronobergs och Blekinge län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län för Västra Götalands och Hallands län

Länsstyrelsen i Dalarnas län för Dalarnas, Värmlands, Örebro, och Gävleborgs län

Länsstyrelsen i Västernorrlands län för Västernorrlands och Jämtlands län

Länsstyrelsen i Norrbottens län för Norrbottens och Västerbottens län