Anmälan om ändring av registeruppgifter för annan stiftelse

Här kan du som är registertecknare anmäla ändringar av registeruppgifter för stiftelser.

Observera att följande uppgifter är förifyllda i formuläret: stiftelsens organisationsnummer, registreringslän, registertecknarens personnummer och namn. stiftelsens adress- och telefonuppgifter (utom c/o-adress). Uppgifterna är hämtade från stiftelseregistret.

Formulären kan användas för att ändra uppgifter om maximalt 12 personer. Om fler ändringar ska anmälas kan ett nytt formulär användas.

Observera att många av de ändringar som anmäls genom detta formulär ska styrkas med någon handling, till exempel styrelseprotokoll eller revisorsbekräftelse.

En handling kan bifogas antingen elektroniskt eller per post. Bifogas handlingen elektroniskt krävs att den är i PDF-format eller TIF-format (inskannade dokument).

 Content Editor

​Genom länsstyrelsernas support kan du få hjälp med

- hur formulären ska användas.

- tekniska problem eller frågor som rör webbplatsen

Supportens öppettider är:
måndag - fredag 7:30 - 16:30

Telefon 010-22 30 303

Support via e-post