Anvisningar

Anvisningar för hur överlämnande av kommunalt beslut sker till Länsstyrelsen.

​E-tjänsten är ett led i att på enkelt och effektivt sätt överlämna överklagade kommunala beslut till Länsstyrelserna. I formuläret väljer kommunen vilken Länsstyrelse som är mottagare samt vilken kommun ärendet gäller.

I formuläret anges vilken typ av ärende överklagandet gäller. Innan ärendet överlämnas ska en rättidsprövning har skett av kommunen. Till överklagandet ska bifogas samtliga dokument som till hör ärendet såsom Överklagandeskrivelsen, kommunens beslut, Rättidsprövningen, eventuella kartor, ritningar eller andra bilagor. De elektroniska dokumenten ska ha filformaten PDF, TIF eller JPG.