Kemikalier – tillstånd till yrkesmässig överlåtelse och privat hantering

Försäljning och privat hantering av vissa farliga kemiska produkter kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Här får du information om hur du gör för att söka tillstånd för att hantera särskilt farliga kemiska produkter.

Tillstånd ska sökas hos Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs och gäller i högst fem år.

Kemikalietillstånd - e-tjänst

> Gör din ansökan via vår e-tjänst

Vem kan ansöka?

Företag som säljer eller på annat sätt yrkesmässigt överlåter produkter ska ansöka om tillstånd för yrkesmässig överlåtelse. Tillstånd för privat hantering får bara ges till den som har fyllt 18 år och som behöver produkterna för ett konstnärligt, tekniskt, vetenskapligt eller liknande ändamål.

Företag och privatpersoner ansvarar själva för att söka om tillstånd och hålla reda på när dessa behöver förnyas.

Vad kostar det?

Innan Länsstyrelsen gör tillståndsprövningen ska ansökningsavgiften vara betald. Om du skickar din ansökan via e-tjänsten får du uppgifter om kontonummer i bekräftelsen direkt efter att du har skickat in din ansökan. Om du väljer att skriva ut din ansökan ser du uppgifter om kontonummer på utskriften.

Ansökningsavgifterna är:

  • Yrkesmässig överlåtelse: 2 300 kronor
  • Privat hantering: 700 kronor

Utöver firmanamn, ange ordet kemikalietillstånd och VHT 561.

Läs mer om yrkesmässig överlåtelse och privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter

 Content Editor

​Genom länsstyrelsernas support kan du få hjälp med

- hur formulären ska användas.

- tekniska problem eller frågor som rör webbplatsen

Supportens öppettider är:
måndag - fredag 7:30 - 16:30

Telefon 010-22 30 303