Anmäl att redan godkänd person påbörjar anställning hos ett bevakningsföretag (Påanmälan)

Med denna e-tjänst kan den som är registertecknare för ett bevakningsföretag anmäla att en tidigare godkänd person anställts.

När en tidigare godkänd person anställts hos bevakningsföretag ska bevakningsföretaget inom en vecka anmäla detta till den länsstyrelse där personen är godkänd.

Kontroll av godkännande

För att vara säker på att rätt e-tjänst används startar tjänsten alltid med en kontroll av om personen har ett aktuellt godkännande eller inte. När kontrollen är avslutad ges länk till rätt e-tjänst automatiskt.

Påanmälan av en föreståndare eller registertecknare kan inte ske via e-tjänsterna, utan måste ske via vanlig post.

 Content Editor ‭[2]‬

​Genom länsstyrelsernas support kan du få hjälp med

- hur formulären ska användas.

- tekniska problem eller frågor som rör webbplatsen

Supportens öppettider är:
måndag - fredag 7:30 - 16:30

Telefon 010-22 30 303

Support via e-post