Godkännande av personal i auktoriserat bevakningsföretag

Med denna e-tjänst kan den som är registertecknare för ett bevakningsföretag ansöka om ett godkännande för flertalet befattningar, dock ej föreståndare.

All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt för anställning i sådant företag. Detsamma gäller föreståndaren för verksamheten samt ledamöter och suppleanter i bevakningsföretagets styrelse.

Från och med den 1 juni 2006 måste all personal hos ett bevakningsföretag vara godkänd av länsstyrelsen innan personen påbörjar sin anställning eller sitt uppdrag.

Avgift

Observera att ansökan Godkännande av personal hos auktoriserat bevakningsföretag är förenad med en avgift på 700 kronor.

Ansökan kommer att hanteras av länsstyrelsen först när ansökningsavgiften är inbetald.

Inbetalning sker till respektive länsstyrelse. Betalning kan göras direkt i etjänsten med kortbetalning eller senare via bankgiro. Ytterligare anvisningar finns i e-tjänsten.

Kontroll av godkännande

För att vara säker på att rätt e-tjänst används startar tjänsten alltid med en kontroll av om personen har ett aktuellt godkännande eller inte. När kontrollen är avslutad ges länk till rätt e-tjänst automatiskt.

OBS! Ansökan om godkännande av en föreståndare kan inte ske via e-tjänsterna, utan måste ske via vanlig post

 Content Editor ‭[2]‬

​Genom länsstyrelsernas support kan du få hjälp med

- hur formulären ska användas.

- tekniska problem eller frågor som rör webbplatsen

Supportens öppettider är:
måndag - fredag 7:30 - 16:30

Telefon 010-22 30 303

Support via e-post