Anmäla att en godkänd person lämnar/inte påbörjar anställning hos ett bevakningsföretag (Avanmälan)

Med denna e-tjänst kan den som är registertecknare för ett bevakningsföretag anmäla att en tidigare godkänd person avslutat sin anställning eller uppdrag.

När en person lämnar sin anställning eller sitt uppdrag hos bevakningsföretaget ska bevakningsföretaget inom en vecka anmäla detta till den länsstyrelse där personen är godkänd.

Denna e-tjänst kan även användas när det står klart att en person, som efter ansökan av företaget har godkänts eller är föremål för prövning av godkännande, inte kommer att påbörja någon anställning.

Kontroll av godkännande

För att vara säker på att rätt e-tjänst används startar tjänsten alltid med en kontroll av om personen har ett aktuellt godkännande eller inte. När kontrollen är avslutad ges länk till rätt e-tjänst automatiskt.

Avanmälan av en föreståndare kan inte ske via e-tjänsterna, utan måste ske via vanlig post.