Anmälan om driftstörning – miljöfarlig verksamhet

Om det inträffat en driftstörning eller olycka vid din tillståndspliktiga verksamhet ska du snarast anmäla detta till din tillsynsmyndighet. När Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet kan du anmäla driftstörningen till oss via e-tjänsten.

Ta i första hand kontakt med din ordinarie handläggare och använd sedan e-tjänsten för skriftlig information. Om inte ordinarie handläggare för verksamheten kan nås, ska du lämna ett telefonmeddelande till någon på Länsstyrelsens miljöavdelning. Miljöavdelningen når du via växeln.

Här hittar du information om e-postadresser och telefonnummer till respektive länsstyrelse >>

Vid mindre incidenter är det tillräckligt att rapportera via e-tjänsten. Är du tveksam så ring – fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Är det en allvarlig störning ska du även larma SOS-alarm på telefonnummer 112.

Underrättelse om driftstörning

Underrätta oss via vår e-tjänst för driftstörning

Händelser utanför normal kontorstid

Om händelsen inträffar under annan tid än normal kontorstid ska du använda e-tjänsten. Allvarliga händelser som rapporteras till SOS-alarm meddelas vidare till Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TIB). Tjänsteman i beredskap kan vid behov även kontakta personal från miljöavdelningen utanför normal kontorstid.

Att tänka på när du rapporterar

Vid den första rapporteringen är det viktigt att det framgår vad som har hänt och hur omfattande konsekvenserna är eller riskerar att bli. Följande uppgifter bör finnas med:

  • Vilken anläggning som händelsen inträffat på – gärna med anläggningsnummer
  • Beskriv händelsen och preliminär orsak
  • Om det skett utsläpp till vatten eller luft eller annat
  • Vilket/vilka ämnen (säkerhetsdatablad om det finns)
  • Utsläppta mängder
  • Preliminär bedömning av konsekvenser av händelsen
  • Vilka åtgärder som har vidtagits och vilka åtgärder ni planerar

Varför snabb information?

Det är viktigt att tillsynsmyndigheten informeras så snabbt som möjligt. Ytterligare skyddsåtgärder kan behöva vidtas direkt och allmänheten ska kunna få svar på eventuella frågor.

Observera att det även finns skyldighet att rapportera olyckor och störningar till andra myndigheter, till exempel Räddningstjänsten, Arbetsmiljöverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det kan även finnas skyldighet att rapportera till vattenverk, kommunalt avloppsreningsverk med flera.

 Support

Har du frågor om en specifik ansökan du gjort eller undrar hur formulären ska användas kontakta din lokala länsstyrelse, kontaktuppgifter till länsstyrelserna.

Mer information om användningen av våra e-tjänster finns här.  

För tekniska problem eller andra frågor som rör webbplatsen kontakta supporten.

Supportens öppettider är:

Måndag–fredag kl 7.30–16.30

Telefon: 01022 30 303
Support via e-post