Samarbete - vilken länsstyrelse gör vad?

Det finns 21 länsstyrelser i Sverige och alla har i uppdrag att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Ibland gör en länsstyrelse arbetsuppgifter för flera län. Syftet är att vi ska bli effektivare, mer rättssäkra och att vi ska använda våra resurser på ett bra sätt. Varje länsstyrelse har information på sina webbsidor när det är en annan länsstyrelse som hanterar ärenden för deras län.  

Allmänna arvsfonden

Ärenden som gäller allmänna arvsfonden hanteras av        

 • Länsstyrelsen i Stockholms län för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län.
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.
 • Länsstyrelsen i Skåne län för Kronobergs, Blekinge och Skåne län.
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län för Hallands och Västra Götalands län.
 • Länsstyrelsen i Dalarnas län för Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.
 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län för Västernorrlands och Jämtlands län.
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län för Västerbottens och Norrbottens län.  

Begravningsfrågor

Ärenden som gäller begravningsfrågor hanteras av

 • Länsstyrelsen i Stockholms län för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län.
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.
 • Länsstyrelsen i Skåne län för Kronobergs, Blekinge och Skåne län.
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län för Hallands och Västra Götalands län.
 • Länsstyrelsen i Dalarnas län för Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.
 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län för Västernorrlands och Jämtlands län.
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län för Västerbottens och Norrbottens län.  

Bevakningsföretag

Vissa ärenden som gäller bevakningsföretag hanteras av

 • Länsstyrelsen i Stockholms län för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län.
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.
 • Länsstyrelsen i Skåne län för Kronobergs, Blekinge och Skåne län.
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län för Hallands och Västra Götalands län.
 • Länsstyrelsen i Dalarnas län för Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.
 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län för Västernorrlands och Jämtlands län.
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län för Västerbottens och Norrbottens län.

Bilskrotningsfonden

Ärenden som gäller bilskrotningsfonden hanteras av

 • Länsstyrelsen i Stockholms län för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län.
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.
 • Länsstyrelsen i Skåne län för Kronobergs, Blekinge och Skåne län.
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län för Hallands och Västra Götalands län.
 • Länsstyrelsen i Dalarnas län för Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.
 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län för Västernorrlands och Jämtlands län.
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län för Västerbottens och Norrbottens län.

Bitillsyn

Ärenden som gäller bitillsyn hanteras av

 • Länsstyrelsen i Stockholms län för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län.
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.
 • Länsstyrelsen i Skåne län för Kronobergs, Blekinge och Skåne län.
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län för Hallands och Västra Götalands län.
 • Länsstyrelsen i Dalarnas län för Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.
 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län för Västernorrlands och Jämtlands län.
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län för Västerbottens och Norrbottens län.

Deponerade medel enligt 1927 års lag

Ärenden som gäller deponerade medel hanteras av

 • Länsstyrelsen i Stockholms län för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län.
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.
 • Länsstyrelsen i Skåne län för Kronobergs, Blekinge och Skåne län.
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län för Hallands och Västra Götalands län.
 • Länsstyrelsen i Dalarnas län för Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.
 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län för Västernorrlands och Jämtlands län.
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län för Västerbottens och Norrbottens län.

Ensamrätt till sjunket gods

Ärenden som gäller ensamrätt till sjunket gods hanteras av

 • Länsstyrelsen i Stockholms län för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län. ·         Länsstyrelsen i Östergötlands län för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.
 • Länsstyrelsen i Skåne län för Kronobergs, Blekinge och Skåne län.
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län för Hallands och Västra Götalands län.
 • Länsstyrelsen i Dalarnas län för Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.
 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län för Västernorrlands och Jämtlands län.
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län för Västerbottens och Norrbottens län.    

Häradsallmänningar

Ärenden som gäller häradsallmänningar hanteras av

 • Länsstyrelsen i Stockholms län för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län.
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.
 • Länsstyrelsen i Skåne län för Kronobergs, Blekinge och Skåne län.
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län för Hallands och Västra Götalands län.
 • Länsstyrelsen i Dalarnas län för Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.
 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län för Västernorrlands och Jämtlands län.
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län för Västerbottens och Norrbottens län.

Kampsport

Ärenden som gäller kampsport hanteras av Länsstyrelsen i Örebro län för alla län.  

Kärnkraft

Länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar och Hallands län har utökade beredskapsuppgifter som gäller säkerheten kring kärnkraftverken och risken för utsläpp av radioaktiva ämnen.  

Lotterier

Ärenden som gäller lotterier hanteras av

 • Länsstyrelsen i Stockholms län för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län.
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.
 • Länsstyrelsen i Skåne län för Kronobergs, Blekinge och Skåne län.
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län för Hallands och Västra Götalands län.
 • Länsstyrelsen i Dalarnas län för Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.
 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län för Västernorrlands och Jämtlands län.
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län för Västerbottens och Norrbottens län.

Lönegaranti

Ärenden som gäller lönegaranti hanteras av

 • Länsstyrelsen i Stockholms län för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län.
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.
 • Länsstyrelsen i Skåne län för Kronobergs, Blekinge och Skåne län.
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län för Hallands och Västra Götalands län.
 • Länsstyrelsen i Dalarnas län för Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.
 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län för Västernorrlands och Jämtlands län.
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län för Västerbottens och Norrbottens län.

Medborgarskap

Ärenden som gäller medborgarskap hanteras av

 • Länsstyrelsen i Stockholms län för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län.
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.
 • Länsstyrelsen i Skåne län för Kronobergs, Blekinge och Skåne län.
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län för Hallands och Västra Götalands län.
 • Länsstyrelsen i Dalarnas län för Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.
 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län för Västernorrlands och Jämtlands län.
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län för Västerbottens och Norrbottens län.

Pantlåneverksamhet

Ärenden som gäller pantlåneverksamhet hanteras av

 • Länsstyrelsen i Stockholms län för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län.
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.
 • Länsstyrelsen i Skåne län för Kronobergs, Blekinge och Skåne län.
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län för Hallands och Västra Götalands län.
 • Länsstyrelsen i Dalarnas län för Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.
 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län för Västernorrlands och Jämtlands län.
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län för Västerbottens och Norrbottens län.

Penningtvätt

Ärenden som gäller penningtvätt hanteras av

 • Länsstyrelsen i Skåne län för Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.
 • Länsstyrelsen i Stockholms län för Stockholms, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands, Uppsala, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län.
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län för Västra Götalands, Hallands, Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.    

Stiftelser

Ärenden som gäller stiftelser hanteras av

 • Länsstyrelsen i Stockholms län för stiftelser som har sitt säte i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län.
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län för stiftelser som har sitt säte i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.
 • Länsstyrelsen i Skåne län för stiftelser som har sitt säte i Kronobergs, Blekinge och Skåne län.
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län för stiftelser som har sitt säte i Hallands och Västra Götalands län.
 • Länsstyrelsen i Dalarnas län för stiftelser som har sitt säte i Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.
 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län för stiftelser som har sitt säte i Västernorrlands och Jämtlands län.
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län för stiftelser som har sitt säte i Västerbottens och Norrbottens län.    

Vattenmyndigheterna

Utifrån tanken att det är vattnets avrinningsområden som styr områdesindelningen har Sverige delats in i fem vattendistrikt. En länsstyrelse i varje distrikt är utsedd till vattenmyndighet och ansvarar för beslut och samordning:

 • Länsstyrelsen Norrbotten: Bottenvikens vattendistrikt
 • Länsstyrelsen Västernorrland: Bottenhavets vattendistrikt
 • Länsstyrelsen i Västmanlands län: Norra Östersjöns vattendistrikt
 • Länsstyrelsen Kalmar län: Södra Östersjöns vattendistrikt
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län: Västerhavets vattendistrikt

Överförmyndare

Ärenden som gäller överförmyndare hanteras av

 • Länsstyrelsen i Stockholms län för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län. ·         Länsstyrelsen i Östergötlands län för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.
 • Länsstyrelsen i Skåne län för Kronobergs, Blekinge och Skåne län.
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län för Hallands och Västra Götalands län.
 • Länsstyrelsen i Dalarnas län för Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.
 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län för Västernorrlands och Jämtlands län.
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län för Västerbottens och Norrbottens län.