Blanketter och e-tjänster 

Här hittar du länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster.

Miljö och klimat

Här kan du

 • söka tillstånd för att hantera särskilt farliga kemiska produkter
 • söka tillstånd för transport av avfall
 • anmäla transport av avfall.  

Här kan du också göra en anmälan för samråd vid åtgärder eller verksamhet som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken.  

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska samrådsanmälan göras till Skogsstyrelsen.

Gå till Miljö och klimat.

Vindbrukskollen

Via Vindbrukskollen kan du skicka in handlingar till Länsstyrelsen gällande vindkraftsärenden, exempelvis för samråd och tillstånd. Det går det även att skicka in vindkraftsrelaterade handlingar som rör förhandsbesked för bygglov, bygglov samt anmälan till kommunen.

Vindbrukskollens webbverktyg och e-tjänst finns på www.vindlov.se.

Djur och natur

Här kan du

 • ansöka om veterinär vid offentlig tävling med djur 
 • söka tillstånd att få gräva ner en död häst 
 • anmäla att du vill slutbesiktiga ett förprövat djurstall
 • ansöka om tillstånd för verksamhet med djur enligt 16 § djurskyddslagen. 
 • ansöka om tillstånd för handel, preparering eller förevisning av vissa djur och växter.

Gå till Djur och natur.

Näringsliv och föreningar

Här kan du

 • som person eller företag som förvaltar registrerade stiftelser bland annat skicka in årsredovisningar och revisionsberättelser, ändra uppgifter och komplettera ärenden
 • som anmäld registertecknare i auktoriserat bevakningsföretag ansöka om godkännande av personal samt anmäla personalförändringar. 

Människa och samhälle

Här kan du

 • ansöka om att få sprida ut aska efter en avliden person.  

Gå till Människa och samhälle.

Samhällsplanering och kulturmiljö

Här kan du

Den elektroniska hanteringen för bidrag till bostäder och lokaler är ett samarbete mellan länsstyrelserna och andra ansvariga myndigheter.

Support

Genom länsstyrelsernas support kan du få hjälp med

- hur formulären ska användas.

- tekniska problem eller frågor som rör webbplatsen

Supportens öppettider är:
måndag - fredag 8:00 - 16:00

Telefon 010-22 30 303