Kalejdoskop - Ge röst åt tysta kulturarv

Just nu kan du söka pengar för att berätta en historia som breddar synen på kulturarv. Vi letar efter förbisedda, dolda och bortvalda platser och människor. Målet är att många fler röster ska höras. 
Restaurang Tusen Ramundberget

För mer information om hur du söker i ditt län se mer information via följande länkar:  

Om du vill veta mer om projektet Kalejdoskop se Länsstyrelsen Västernorrland.  

Alla länsstyrelser delar inte i kampanjen, utan har valt att vänta eller att inte vara med alls.

 

Logotyp Kaledjoskop