Nationell heldagskonferens om prostitution och människohandel - fokus på efterfrågan

Länsstyrelsen i Stockholm, som sedan 2009 har det nationella samordningsuppdraget att arbeta mot prostitution och människohandel, bjuder in till nationell konferens om människohandel och sexuell exploatering. Konferensen fokuserar på frågor kring efterfrågan på sexuella tjänster och bjuder på spännande och aktuella föredrag.

Konferensen pågår under en dag och behandlar efterfråga från både ett nationellt och internationellt perspektiv. Konferensen har fokus på det operationella arbetet i både myndighet och frivilligorganisationer, med inspiration från forsknings- och företagsvärlden.

Konferensen riktar sig till dig som kan komma i kontakt med personer utsatta för människohandel och sexuell exploatering. Syftet är att ge dig ökad kunskap, inspiration och bättre verktyg i ditt fortsatta arbete. Konferensen ger dig även möjlighet att utveckla samverkan mellan andra aktörer som jobbar inom området.

Medverkar gör bland annat:

Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Chris Heister, Landshövding i Stockholm
Per Anders Sunesson, Sveriges ambassadör för arbetet mot människohandel
Patrik Cederlöf, Nationell samordnare mot prostitution och människohandel
Parul Sharma, Head of CSR Compliance på Advokatfirman Vinge och ordförande i regeringens delegation för Sveriges genomförande av Agenda 2030
Rudolf Christoffersen, Liaison Police attorney for Norway, Eurojust
Anna Lagerdahl, Kriminalinspektör Polismyndigheten region Bergslagen
Max Waltman, Fil.dr, Gästforskare vid Harvard University
Ninna Mörner, Samordnare för Plattformen Civila Sverige mot Människohandel
Lisa Green, Regionskoordinator Syd
Zandra Kanakaris, Ordförande Unizon
Anna Sander, Grundare av boendet Talita
Marie Merklinger, Member of SPACE International, Co-Founder of "Stop Sexkauf" and "Abolish Prostitution 2014"

Moderator

Pelle Thörnberg, journalist

Program

Ladda ner programmet här

Observera att programmet kommer att kompletteras och att tider och innehåll kan ändras. Senaste versionen hittar du alltid på denna sida.

Tid

Torsdag 13 oktober 2016 kl. 9:00-16:00. Frukostfika och registrering från 8:30.

Plats

Münchenbryggeriet, Lokal: Magasinet, Torkel Knutssonsgatan 2 104 62 Stockholm.

Målgrupp

Myndigheter, kommuner, organisationer, frivilligorganisationer, politiker och tjänstemän som arbetar mot människohandel och sexuell exploatering.

Boende

Boende bekostas av deltagarna själva.

Anmälan

Via länken nedan senast den 29 september. Konferensen är kostnadsfri, men platserna är begränsade. OBS! Anmälan är bindande.