Byggfrågor

Under denna rubrik har vi samlat information om hur Länsstyrelsen hanterar bygglov och anmälan samt överklagande av kommunala beslut enligt plan- och bygglagen.
Ett litet falurött torp med vita knutar

Innan man bygger något måste man ofta ansöka om bygglov och göra en anmälan. Det gör man hos kommunen där man vill bygga.

Kommunens beslut i frågor som rör bygglov och anmälan kan vanligtvis överklagas till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen samverkar med kommunerna i deras planläggning.