Transportinfrastruktur

När en väg, järnväg eller annan trafikinfrastruktur ska byggas, sker både en långsiktig ekonomisk planering och en fysisk planering.

Länsstyrelsen har ansvar för att upprätta länsplan för regional transportinfrastruktur. Detta är den långsiktiga ekonomiska planen för länet. I länsplanen fördelas ekonomiska medel mellan olika infrastrukturobjekt. Den nationella transportplanen kompletterar länsplanen.

Under rubriken Länsplan 2014-2025 kan du läsa mer om den långsiktiga ekonomiska planeringen.

Ansvariga för länsstyrelsens arbete med Länsplanen är Robert Örtegran och Vahid Fararos.

Ansvarig för länsstyrelsens arbete med väg- och järnvägsplan är Susann Sass-Jonsson.

Parallellt med den långsiktiga ekonomiska planeringen sker detaljerad planering av hur vägen eller järnvägen ska byggas. I det arbetet deltar många aktörer som arbetar med samhällsbyggnad, som till exempel Trafikverket, kommuner, länsstyrelser, trafikoperatörer m.fl.

Här kan du läsa mer om den fysiska planeringen och frågor kring detaljplaner, bygglov, restriktioner mm.