Handläggningstid för ansökan om tillstånd till renovering och ändring av kyrkliga kulturminnen

Vi räknar med att vi kan handlägga 90 procent av alla ansökningar om tillstånd till renovering och ändring av kyrkliga kulturminnen inom den angivna handläggningstiden.
 Timglas

Aktuell handläggningstid är 4 månader.

(Uppdaterades senast 2018-04-16)

Tiden ovan gäller generellt för ärenden gällande om tillstånd till renovering och ändring av kyrkliga kulturminnen. Ditt ärende kan därför skilja sig från den aktuella handläggningstiden. 

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

Din ansökan diarieförs hos Länsstyrelsen och fördelas till en handläggare. Handläggaren avgör först om åtgärden behöver tillstånd enligt kulturminneslagen. Fordras inget tillstånd får ni ett meddelande om detta.

Behöver ni tillstånd bedömer handläggaren först om ärendet är komplett. Om något saknas får ni besked om vad som ska kompletteras. När ärendet är komplett tas beslut. Under vissa perioder, främst under höst och vår, är ärendeinströmningen intensiv, vilket kan leda till längre handläggningstider.

När beslutet är fattat skickas det till församlingen.

Specifik information för ärendegruppen

Kyrkbyggnader, kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier omfattas av kulturmiljölagens 4:e kapitel (se lagens rekvisit).

Om du ska skicka in en ansökan, tänk på:

Du kan själv påverka handläggningstiden genom skicka in en komplett ansökan. När du ska skicka in en ansökan, tänk på:

  • Ju mer komplett ansökan är, desto snabbare och mer effektiv blir handläggningen av ditt ärende.
  • Information om vad som krävs finns på blanketten, se länk till höger på sidan.
  • Obligatoriska handlingar framgår av blanketten. Glöm inte att lämna namn, adress och telefonnummer.

Läs mer

Läs mer om byggnadsvård.

 Aktuellt