Urbant utvecklingsarbete

Sedan 2012 omfattas 15 stadsdelar i landet av regeringens satsning inom det urbana utvecklingsarbetet. Från Stockholms län ingår Rinkeby och Tensta samt Ronna och Hovsjö.

Sedan 2012 har arbetet varit inriktat på kunskapsutbyte och
kunskapsspridning. 

Nationella kunskapsseminarier om social hållbar stadsutveckling

Länsstyrelserna, Boverket och Mistra Urban Futures anordnade under hösten 2015 tre nationella kunskapsseminarier om hållbar stadsutveckling i Göteborg, Stockholm och Landskrona. Syftet med dagarna var att skapa en dialog mellan forskare och praktiker om vad som krävs för en socialt hållbar stadsutveckling.

Den forskning och de satsningar som presenterades var:

Dessutom presenterade Näringsdepartementet regeringens planer inom hållbar stadsutveckling liksom kommunerna Göteborg, Stockholm och Landskrona.

Filmer om urbant utvecklingsarbete

Länsstyrelsen har gett i uppdrag till den ideella organisationen Demokrativerkstan Ungt Bestämmande att dokumentera de nationella kunskapsseminarierna i syfte att sprida forskningen.

Demokrativerkstan har utvecklat en metod för dokumentation som innebär att elever utbildas i intervju- och filmteknik, klippning och redigering. Ungdomarna agerar sedan reportrar med kamerateam som genomför intervjuer och använder på så sätt sig själva som en del i en förändringsprocess.  

De tre filmerna från konferenserna finns att se på vimeo.com