Information till undersökare

Här kan ni som är verksamma som undersökare i länet hitta aktuell information om anbud, seminarier m.m. Ni kan även göra intresseanmälan för arkeologiska uppdrag i länet.

Arkeologiskt program

I det arkeologiska programmet för Stockholms län har  Länsstyrelsen formulerat och tydliggjort myndighetens utgångspunkter och grundläggande ställningstaganden kring uppdragsarkeologin i Stockholms län. Läs mer...

Intresseanmälan för att utföra arkeologiska uppdrag i Stockholms län

Länsstyrelsen strävar efter att alla arkeologiska undersökningar ska genomföras med hög kvalitet. Länets rika fornlämningsbild innebär att arkeologiska uppdrag i länet ställer krav på många olika typer av kunskap. För att garantera en stor kunskapsbredd och uppnå en hög kvalitet i genomförandet ser vi därför gärna en mångfald av kvalificerade undersökare. Läs mer...

Glöm inte att anmäla intresse för att utföra arkeologiska uppdrag i länet för 2018! Ange diarienummer 50873-2017.

Anbudsförfarande

Länsstyrelsen väljer det uppdragsarkeologiska företaget genom direktval eller anbudsförfarande. Anbudsförfaranden anslås på Länsstyrelsen i Stockholms läns hemsida. Läs mer... 

Rapportering -

fördjupad vetenskaplig bearbetning

Vid arkeologiska undersökningar som är särskilt väsentliga kan det ingå i uppdraget att det ska göras en fördjupad vetenskaplig bearbetning av resultaten. Läs mer...