Vårda och besöka

I Stockholms län finns mängder av spår i landskapet som berättar om tidigare generationer alltsedan stenåldern. Ungefär en femtedel av landets alla fornlämningar finns i länet, och många är anpassade för att ta emot besökare.

Järnåldersgravfält i Hågelby, Botkyrka.

Årligen avsätter Länsstyrelsen pengar till information och vård av fornlämningar och kulturlandskap.  Fornvården bedrivs i samarbete med Stockholms läns museum, Stockholms stadsmuseum och Sigtuna museum. För huvuddelen av de praktiska vårdinsatserna i anslutning till fornlämningsmiljöerna svarar kommunerna i länet. Just nu arbetar Länsstyrelsen på att förbättra fornvården i länet, så att ännu fler fornminnesmiljöer och kulturlandskap kan vårdas och tillgängliggöras.

Sök i Fornminnesregistret.

På Stockholms läns museums hemsida finns mycket information om besöksvärda kulturmiljöer i länet. Där hittar du såväl en guide till miljöernas historia som tips på hur du bäst tar dig till platsen.

Upptäck länet!