Provfiske vid Svenska Högarna och Lilla Nassa skärgårdar

Omslag R2017:8 Provfiske vid Svenska Högarna och Lilla Nassa skärgårdar
Löpnummer:
Rapport 2017:8
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
28
Rapporten beskriver provfisken runt Svenska Högarna och Lilla Nassa under sommaren år 2016. Rapporten utgör underlag för Länsstyrelsens fortsatta förvaltning av skärgårdarna samt till kunskapsuppbyggnad inför en revidering av Svenska Högarnas naturreservat till marint naturreservat. Rapporten är författad av AquaBiota Water Research AB på uppdrag av Länsstyrelsen.
Kommentar: