På flykt och försvunnen - sammanställning av åtgärdsförslag till regeringen om barn som försvinner

På flykt och försvunnen - sammanställning av åtgärdsförslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-716-6
Publicerad:
2017
Sidantal:
28
Regeringen gav i januari 2016 länsstyrelserna i uppdrag att under en period av två år genomföra en kartläggning av ensamkommande barn som försvinner. Arbetet med regeringsuppdraget har under 2016 resulterat i en nationell kartläggning. Förutom denna sammanställning av åtgärdsförslag har under 2017 även ett metodstöd arbetats fram.
Kommentar:

På flykt och försvunnen - sammanställning av åtgärdsförslag

Relaterade publikationer:
På flykt och försvunnen - nationell kartläggning
På flykt och försvunnen - metodstöd

In English:
Lost in migration (English summary of the national mapping of unaccompanied minors who go missing)