Nutid och framtid 2017:3. Solnaborna fortsatt länets mest jämställda arbetspendlare

 Nutid och framtid 2017:3
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
18
Såväl antalet kvinnor som män som pendlar inom och utom länet har ökat i antal jämfört med 2014, kvinnor något mer än män. Däremot är pendlingssträckan i stort sett oförändrad både för kvinnor och för män.
Kommentar:
Finns endast som pdf.