Nutid och framtid 2017:1. En femtedel av förvärvsarbetande i Uppsala län har sin arbetsplats i Stockholms län

Nutid & framtid 2017:1
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
8
Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis och – efter en tillfällig inbromsning i inpendlingen 2013 – har både in- och utpendling fortsatt att öka under 2015. Inpendlingen till länet har nu passerat 100 000 personer. I det följande redovisas pendlingens omfattning både in och ut men också den mycket omfattande inomregionala pendlingen med bl.a. kommunala jämförelser.
Kommentar:
Finns endast som pdf.