Nutid och framtid 2017:2. Myten om bostadsplaneringen

Nutid och framtid 2017:2
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
3
Flera myter florerar i debatten om bostadsbyggandet i länet. En genomgång av samtliga detaljplaner som inkommit till Länsstyrelsen under 2016 summerar till 53 848 bostäder i planeringsfasen. Något färre än rekordåret 2015 men en kraftig ökning jämfört med 2014.
Kommentar: