Nuläges- och behovsanalys inför ny länsstrategi för jämställdhetsintegrering

Förstasida
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-742-5
Publicerad:
2017
Sidantal:
39
Med anledning av regeringsuppdraget om ny länsstrategi för jämställdhetsintegrering gav Länsstyrelsen Oxford Research i uppdrag att ta fram en nuläges- och behovsanalys.
Kommentar: