Läget i länet – bostadsmarknaden i Stockholms län 2017

Läget i länet – bostadsmarknaden i Stockholms län 2017
Löpnummer:
2017:15
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-744-9
Publicerad:
2017
Sidantal:
72
Rapporten Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2017 vänder sig till regeringen och riksdagen och aktörer, såsom kommuner, byggföretag och andra som intresserar sig för bostadsmarknadens utveckling i ett regionalt perspektiv. Rapporten är en årlig redovisning till Boverket och regeringen i enlighet med länsstyrelsernas uppdrag i förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser.
Kommentar: