Handlingsplan Vattenbrist 2017

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
21
Med anledning av problematiken med vattenbrist inom regionen har chefsgruppen inom Samverkan Stockholmsregionen uppdragit att närmare granska hur läget är inom regionen, samt identifiera eventuella gemensamma åtgärder för att förebygga/minska risken vad gäller vattenbrist på kort och på lång sikt.
Kommentar: