En digital infrastruktur - strategisk handlingsplan för utbyggnad av digital infrastruktur i Stockholms län 2016–2020

Omslagsbild
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-710-4
Publicerad:
2017
Sidantal:
31
Den här handlingsplanen konkretiserar Länsstyrelsens genomförande av den regionala digitala agendan för Stockholms län. Utgångspunkten är Länsstyrelsens uppdrag inom regeringens tillväxtpolitik och it-politik. Handlingsplanen har tagits fram efter
samråd med kommuner, fiberföreningar och marknadsaktörer som aktivt bidrar till länets utbyggnad av digital infrastruktur.
Kommentar: