Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 - remiss

Löpnummer:
2017:17
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-755-5
Publicerad:
2017
Sidantal:
48
Länsplanen är en del av den statliga infrastrukturplaneringen och visar på investeringar i transportsystemet. Den 23 mars 2017 gav regeringen direktiv åt Länsstyrelsen att ta fram en ny Länsplan för perioden 2018–2029 med en planeringsram på 8 571 miljoner kronor.
Kommentar: