Kallkällor vid grundvattenförekomster i Stockholms län

Kallkällor vid grundvattenförekomster i Stockholms län
Löpnummer:
Fakta 2017:6
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-732-6
Publicerad:
2017
Sidantal:
11
Länsstyrelsen bedriver regional miljöövervakning av miljögifter i grundvattnet och använder framförallt kallkällor som provpunkter tillsammans med råvattendata från dricksvattenverk.

Detta faktablad beskriver kortfattat vattenkvaliteten i flertalet av de kallkällor som Länsstyrelsen besöker och om grundvatten
generellt.
Kommentar: