Fler män inom vården

Fler män inom vården
Löpnummer:
2017:21
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-762-3
Publicerad:
2017
Sidantal:
24
För att säkra kompetensen inom vården behöver flera parter ta ansvar för att arbeta för främjande av jämställdhet och yrkesval. Rapporten är framställd som ett kunskapsunderlag för Jämställd regional tillväxt med fokus på fler män i vården i Stockholms län.
Kommentar: