Att bana ny väg för fisk i Skeboån

Faktta 2017:10 Omslag
Löpnummer:
Fakta 2017:11
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-759-3
Publicerad:
2017
Sidantal:
21
Rapporten föreslår åtgärder för att skapa fungerande vandringsvägar för fisk i Skeboån vid Skärbrodammen i Hallstavik.  
Kommentar: