Fågelskär i Mälaren 2016

Fågelskär i Mälaren 2016, omslag.
Löpnummer:
Fakta 2017:3
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
11
Länsstyrelserna i Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Stockholms län bedriver tillsammans med Mälarens vattenvårdsförbund fågelinventering i Mälaren som en del av den regionala miljöövervakningen. Mälarens samtliga fågelskär har inventerats under perioden 21 maj-2 juni 2016.
Detta är den elfte upplagan av denna inventering.
Kommentar: