Äldre och våld i nära relationer

Löpnummer:
R2017:20
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-761-6
Publicerad:
2017
Sidantal:
26
I denna rapport presenteras resultatet av en regional kartläggning av kommunernas arbete mot våld i nära relationer mot äldre som Länsstyrelsen i Stockholm har genomfört under våren 2017.
Kommentar: