På flykt och försvunnen - en nationell kartläggning av ensamkommande barn som avviker

På flykt och försvunnen
Löpnummer:
Rapport 2016:25
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-706-7
Publicerad:
2016
Sidantal:
81
Kartläggningen redogör för den, ofta begränsade kunskap som finns kring barn som avviker. Den redogör dels för barn som avviker under ankomstskedet, dels för barn som avviker efter kommunanvisning.
Kommentar:

På flykt och försvunnen

Lost in Migration (summary of the Swedish report)

The mapping conducted in this report on missing unaccompanied minors in Sweden is the most up to date and comprehensive research conducted of the situation in Sweden. The report shows the number of disappearances and the reasons for why children go missing.

Relaterade publikationer:
På flykt och försvunnen - metodstöd
På flykt och försvunnen - sammanställning av åtgärdsförslag