Nutid och framtid 2016:10. Danderydsborna tjänar mest men Sundbybergsborna är mest jämställda

Nutid & framtid 2016:10
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
13
Stockholmarna är välutbildade och har höga förvärvsinkomster jämfört med övriga län. Kvinnor i länet har betydligt högre förvärvsinkomst än kvinnor i andra län och på samma sätt har män i länet betydligt högre förvärvsinkomst än män i andra län. Men jämställdheten lämnar en del övrigt att önska.

Andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning är högre än andelen män, men män har högre förvärvsinkomst i samtliga åldersgrupper och samtliga utbildningsnivåer. Prognosen för en utjämning indikerar att den ligger långt bort i framtiden.
Kommentar: