Nutid och framtid 2016:8. Den femte myten och den första sanningen om bostadsplaneringen

Nutid & framtid 2016:8
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
5
Det är den upplevda försämringen i närmiljön som är den helt dominerande orsaken till att detaljplaner överklagas och intresseorganisationerna har en mycket begränsad påverkan på själva överklagandeprocessen – tvärtemot vad som ofta hävdas.
Kommentar:
Finns endast som pdf.