Nutid och framtid 2016:7. Solnaborna länets mest jämställda arbetspendlare, men könsskillnaderna består

Nutid och framtid 2016:7
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
18
Såväl antalet kvinnor som män som pendlar inom och utom länet har ökat i antal jämfört med 2013, kvinnor något mer än män. Däremot är pendlingssträckan i stort sett oförändrad både för kvinnor och för män.

I 8 av länets 26 kommuner pendlar kvinnor längre än männen i pendlingen över länsgränsen, vilket är en färre än 2013.

Kvinnor har något längre restid än männen men skillnaden har minskat.
Kommentar:
Finns endast som pdf.