Romsk inkludering. Fem pilotkommuner - goda exempel

Omslagsbild
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-753-1
Publicerad:
2016
Sidantal:
27
Under åren 2012–2015 har kommunerna haft en central roll i arbetet för en romsk inkludering. Särskilda satsningar har gjorts i fem pilotkommuner – Luleå, Malmö, Helsingborg, Linköping och Göteborg. De metoder och arbetssätt som kommunerna har utvecklat under fyra år ska vidare spridas till övriga kommuner
i landet.
Kommentar: