Nutid och framtid 2016:9. Stockholmarna tjänar mest men jämställdheten är medioker

Första sidan
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
7
Stockholmarna är välutbildade och har höga förvärvsinkomster jämfört med övriga län. Kvinnor i länet har betydligt högre förvärvsinkomst än kvinnor i andra län och på samma
sätt har män i länet betydligt högre förvärvsinkomst än män i andra län men jämställdheten lämnar en del övrigt att önska.
Kommentar: